Znak sprawy: RZ-51/2019
Instytut Wysokich Ciśnień 
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

ELEKTROMETR DO NISKOPRĄDOWYCH POMIARÓW UKŁADÓW O DUŻEJ REZYSTANCJI

Pełna treść ogłoszenia