Znak sprawy: RZ-50/2019
Instytut Wysokich Ciśnień 
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawa termostatu grzewczo-chłodzącego

wpłynęły pytania od uczestników postępowania.

Treść pytań i udzielone odpowiedzi