Znak sprawy: RZ-43/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Zgrzewarkę automatyczną

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Media-MED. sp.z.o.o. , ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków

Pełna treść komunikatu