Znak sprawy: RZ-39/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę dwóch monitorów

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Omega Enterprise Services Sp z.o.o, Al. Jerozolimskie 9800-807 Warszawa

Pełna treść komunikatu