Znak sprawy: RZ-53/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę komputera stacjonarnego

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4 w wersji edytowalnej