Znak sprawy: RZ-48/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę komputera przenośnego do analizy danych i sporządzania publikacji

zostało unieważnione. Informacja znajduje się w ponizszym komunikacie:

Pełna treść komunikatu