Znak sprawy: RZ-70/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę dwóch komputerów przenośnych do analizy wyników

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej