Znak sprawy: RZ-56/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Sukcesywną dostawę odczynników chemicznych

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 3 w wersji edytowalnej