Znak sprawy: RZ-53/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę komputera stacjonarnego

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski

Pełna treść komunikatu