Znak sprawy: RZ-70/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę dwóch komputerów przenośnych do analizy wyników

zostało unieważnione. Informacja znajduje się w ponizszym komunikacie:

Pełna treść komunikatu