Znak sprawy: RZ-56/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w postępowaniu ofertowym na:

Sukcesywną dostawę odczynników chemicznych

wydany został komunikat.

Odpowiedzi na zadane pytania

Zawiadomienie o modyfikacji zapytania ofertowego

Zmodyfikowany formularz ofertowey