Znak sprawy: RZ-76/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę programowalnego źródła stałego i zmiennego prądu o niskim poziomie szumu

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

AM Technologies Sp. z o.o.

Pełna treść komunikatu