Znak sprawy: RZ-79/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę warstw żelowych

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

OPTOTOM TOMASZ SYKUŁA

Pełna treść komunikatu