Znak sprawy: RZ-74/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę wysokiej jakości kryształów objętościowych

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

OPTOTOM TOMASZ SYKUŁA

Pełna treść komunikatu