Znak sprawy: RZ-2/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawa kawy ziarnistej dla Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej