Znak sprawy: RZ-4/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawa artykułów biurowych dla Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 w wersji edytowalnej