Znak sprawy: RZ-3/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w postępowaniu ofertowym na:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

wydany został komunikat.

Pełna treść komunikatu