Znak sprawy: RZ-59/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Th. Geyer Sp. z o.o.

Pełna treść komunikatu