Znak sprawy: RZ-5/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Maszynę wytrzymałościową do mini próbek

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Pełna treść komunikatu