Znak sprawy: RZ-2/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawa kawy ziarnistej dla Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Firma Handlowa "TONEX" Sławomir Gołąbek

Pełna treść komunikatu