Znak sprawy: RZ-4/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawa artykułów biurowych dla Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Global Office Poland Sp. z o.o.

Pełna treść komunikatu