Znak sprawy: RZ-3/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna

Pełna treść komunikatu