Znak sprawy: RZ-13/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawa komórki efuzyjnej do maszyny MBE oraz trzech tygli z pBN

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej