Znak sprawy: RZ-84/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę myjki ultradźwiękowej z akcesoriami

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Witko Sp. z o.o.

Pełna treść komunikatu