Znak sprawy: RZ-13/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawa komórki efuzyjnej do maszyny MBE oraz trzech tygli z pBN

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Dr. Eberl MBE-Komponenten GmbH

Pełna treść komunikatu