Znak sprawy: RZ-30/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę monochromatora optycznego z lampą laserową (tzw. Laser Driven/Pumped Light Source) emitującą światło w zakresie spektralnym 250-2000 nm

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1