Znak sprawy: RZ-21/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę urządzenia typu "magnetron sputtering" do nanoszenia warstw AlN

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2