Znak sprawy: RZ-9/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Projektowanie i wykonanie systemu chłodzenia i wymiany ciepła

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1