Znak sprawy: RZ-33/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę komputerów przenośnych z akcesoriami

Pełna treść ogłoszenia