Znak sprawy: RZ-36/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Opracowanie oprogramowania sterującego do wykonywania pomiarów techniką fotopojemności (SSPC) oraz optycznego DLTS (DLOS) wraz z serwisem programistycznym

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3: Część 1, Część 2,