Znak sprawy: RZ-30/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę monochromatora optycznego z lampą laserową (tzw. Laser Driven/Pumped Light Source) emitującą światło w zakresie spektralnym 250-2000 nm

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Eurotek International Sp. z o.o
ul. Skrzetuskiego 6
02-726 Warszawa

Pełna treść komunikatu