Znak sprawy: RZ-42/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę podłoży GaN

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Bid contest RZ-42/2021 for GaN substrates

Bid number: RZ-42/2021
Institute of High Pressure Physics PAS

announces a bid contest on

Supply of GaN substrates

Full text of the announcement

Attachment 1

Attachment 2