Znak sprawy: RZ-21/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę urządzenia typu "magnetron sputtering" do nanoszenia warstw AlN

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

KORVUS TECHNOLOGY LTD,
KINGS GROVE INDUSTRIAL ESTATE,
1 KINGS GROVE, MAIDENHEAD, SL6 4DP,
WIELKA BRYTANIA

Pełna treść komunikatu