Znak sprawy: RZ-33/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę komputerów przenośnych z akcesoriami

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Nbit Jarosław Jenczmionka sp. z o.o
ul. Plebańska 3/8
44-100 Gliwice

Pełna treść komunikatu