Znak sprawy: RZ-47/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę opakowania typu GelBox do transportu próbek badawczych

Pełna treść ogłoszenia

Formularz Ofertowy