Znak sprawy: RZ-48/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę Poli(metakrylan metylu) (PMMA)

Pełna treść ogłoszenia

Formularz Ofertowy