Znak sprawy: RZ-42/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę podłoży GaN

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Eta Research Ltd.
1889 Hongyin Road
Pudong New District
Shanghai, China 201306

Pełna treść komunikatu


Decision on the bid contest RZ-42/2021 for GaN substrates

Bid number: RZ-42/2021
Institute of High Pressure Physics PAS

announces that a bid contest on

Supply of GaN substrates

has been decided in favor of

Eta Research Ltd.
1889 Hongyin Road
Pudong New District
Shanghai, China 201306

Full text of the decision