Znak sprawy: RZ-9/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Projektowanie i wykonanie systemu chłodzenia i wymiany ciepła

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

SANECO SP. Z O.O.

Pełna treść komunikatu