Znak sprawy: RZ-38/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Przeprowadzenie audytów certyfikujących oraz audytów nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością na zgodność z normą: PN-EN ISO 1385:2016-04

Pełna treść ogłoszenia (pdf)

Pełna treść ogłoszenia (docx)

Opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Opis przedmiotu zamówienia (docx)

Wzór umowy (docx)