Znak sprawy: RZ-60/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę terahercowych elementów optycznych

Pełna treść ogłoszenia (pdf)

Pełna treść ogłoszenia (docx)

Formularz ofertowy (docx)