Znak sprawy: RZ-31/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę komputera przenośnego

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Microsystem – Group, Andrzej Synejko, Joanna Synejko Sp. J.
ul. Górczewska 69/73, 01-401 Warszawa

Pełna treść komunikatu