Znak sprawy: RZ-60/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowego na:

Dostawę terahercowych elementów optycznych

zostało unieważnione.

Pełna treść ogłoszenia (pdf)

Pełna treść ogłoszenia (docx)