Znak sprawy: RZ-38/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w postępowaniu ofertowym na:

Przeprowadzenie audytów certyfikujących oraz audytów nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością na zgodność z normą: PN-EN ISO 1385:2016-04

wydany został komunikat.

Pełna treść komunikatu