Znak sprawy: RZ-75/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawa trzech rolek taśm typu "blue tape"

1. Zapytanie ofertowe wraz z formularzem (PDF)

2. Zapytanie ofertowe wraz z formularzem (DOCX)