Znak sprawy: RZ-76/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę terahercowych elementów optycznych

Pełna treść ogłoszenia