Znak sprawy: RZ-77/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę zestawu komputerowego z drukarką

Pełna treść ogłoszenia (skan PDF)

Pełna treść ogłoszenia (DOCX)