Znak sprawy: RZ-67/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę, montaż i uruchomienie nawilżacza

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

KMK KLlMA s.c.
u!. Fredry 2
30-605 Kraków

Pełna treść ogłoszenia (pdf)

Pełna treść ogłoszenia (docx)