Znak sprawy: RZ-76/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę terahercowych elementów optycznych

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

SEMICON Sp. z o.o.
ul. Zwoleńska 43/43a
04-761 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia (pdf)

Pełna treść ogłoszenia (docx)