Znak sprawy: RZ-75/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawa trzech rolek taśm typu "blue tape"

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

3D-nano Krzysztof Skupień
ul. Lipowa 3
30-702 Kraków

Pełna treść ogłoszenia (pdf)

Pełna treść ogłoszenia (docx)