Znak sprawy: RZ-77/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę zestawu komputerowego z drukarką

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

a, Firmą F. H. U. CONTRAKT Adam Goik,
ul. Karpacka 11,
40-216 Katowice

Pełna treść ogłoszenia (skan PDF)

Pełna treść ogłoszenia (DOCX)